Over de vereniging

Geschiedenis

In 1951 werd aan een aantal mensen in Amby gevraagd om een toneelvoorstelling te organiseren om geld in te zamelen voor de Ambyse Sport Vereniging. Onder supervisie van Jef Verstegen repeteerden
“de Vrienden van A.S.V.” het toneel stuk “Grootvaders klok” in.
Dit werd gespeeld op de zolder van de jongensschool, De Kastanjehof, gelegen aan de Dorpstraat, nu Ambyerstraat Zuid geheten. Ondanks dat er weinig middelen waren, werd deze voorstelling een groot succes. De animo om door te gaan met toneelspelen was zo groot dat in 1952 door
Bèr Willems, Jef Smeets en Jef Verstegen toneelvereniging
“De Vriendenkring” werd opgericht.

De vereniging bracht in die tijd ieder jaar een voorstelling op de planken.
In de begintijd bestond de vereniging alleen uit mannen. De vrouwenrollen werden gespeeld door mannen. Na een paar jaar kwamen dan ook de eerste dames op de planken. Bij de eerste uitvoeringen moest nog veel geïmproviseerd worden. Het decor werd op houten biervaten getimmerd.

Genre voorstellingen

Inmiddels bestaat “De Vriendenkring” meer dan 65 jaar en is niet meer weg te denken uit het Ambyse verenigingsleven. Ze trachten minimaal één keer per jaar een aantal avonden een voorstelling in Trefcentrum Amyerhoof, Severenplein 27,te geven. Dit zijn kluchten, blijspelen, thrillers maar ook serieuzere stukken. Er werd in het verleden ook samengewerkt met Gemengd zangkoor Crescendo of het (Familie) Braekenkoor om toneel en muziek te combineren.